SBR Details

SBR en bureau DPA Cauberg Huijgen hebben de Bouwrups beoordeeld en de effecten van de toepassing berekend. De resultaten op het gebied van  isolatie, geluid- en luchtdichting zijn beoordeeld en getoetst. De Bouwrups is toepasbaar binnen de woning- en utiliteitsbouw voor alle aansluitingen die dienen te voldoen aan de SBR Referentiedetails Woningbouw en Utiliteitsbouw, waar gelet wordt op luchtdichtheid, brandveiligheid, geluidwering en isolatie. Detailtekeningen zijn te downloaden.

De Bouwrups is uniform toe te passen tussen bouwmuren en dakelementen. In het detail van de dakvoet, nok en de kepers wordt de Bouwrups aangebracht op het moment dat de binnenconstructie staat en de gevel- en dakelementen worden geplaatst.