Voor elke situatie een passende oplossing

De bouwrups biedt u 'maatwerk in afdichten'

Het moderne industriële bouwen, waarbij elementen in de fabriek onder goed geconditioneerde omstandigheden worden geproduceerd, geeft de bouw een enorme kwaliteitsimpuls. Maar ook de technische en architectonische mogelijkheden worden nog verder geoptimaliseerd. Want bijna alles is mogelijk……Maar dat vraagt wel om extra flexibele en krachtige verbindingen. Verbinden wordt steeds meer maatwerk. En dat is juist waar de Bouwrups zo goed in is.

Bij de assemblage van bouwelementen wordt een nog grotere flexibiliteit gevraagd. Mede omdat het digitaal inmeten wel eens zorgt voor minimale afmetingen. Maar die minimale afwijkingen dienen wel tijdens de montage opgevangen te worden. Dat kan alleen maar met flexibele maatwerk verbindingen, dus: De Bouwrups! Want de Bouwrups zorgt voor een grote flexibiliteit in de montage, maar tevens voor een optimale dichting.

De Bouwrups voldoet aan hogere bouweisen. Ook worden aan een gebouw steeds hogere eisen gesteld op het gebied van geluid en luchtdichtheid. Dat betekent dat de toepaste materialen aan specifieke eisen dienen te voldoen. Om een optimale geluidsdichtheid te realiseren, is een perfecte luchtdichtheid en geluidabsorptie vereist. Verbindingen dienen over voldoende veerkracht te beschikken, moeten luchtdicht en makkelijk te verwerken zijn. Brandveiligheid vereist luchtdichtheid!

De bouwrups voldoet aan al die eisen, en is tevens waterdicht, deels dampopen en voorgevormd. Het maakt geen verschil of de bouwelementen tussen of op nieuwe / bestaande bouwmuren worden geplaatst, voor iedere toepassing wordt de Bouwrups op maat en in de gewenste hoeveelheid aangemaakt.

Snel en effectief bouwen vraagt om De Bouwrups!