Optimaal brandveilig en bewust bouwen

De bouwrups biedt een grotere veiligheid voor bewoners en gebouwgebruikers

Branddoorslag is levensgevaarlijk. In geval van brand is alles er op gericht om mensen tijdig te evacueren en de brand te beperken. Wanneer brand te snel doorslaat van de ene ruimte naar de andere dan is de tijd voor mensen om weg te komen te kort.

De Bouwrups verhoogd de brandveiligheid wezenlijk door een betere aansluiting tussen de bouwelementen met onbrandbaar materiaal. 

De Bouwrups bestaat uit een kern van onbrandbaar steenwol en zorgt voor een goede sluitende verbinding tussen de bouwelementen. Het toegepaste ROCKWOOL steenwol kernmateriaal valt in de hoogste Europese brandklasse: A1 volgens de NEN EN 13501-1
.