De bouwrups

De steeds hoger wordende energieprestatieeisen aan gebouwen vragen om een goede en luchtdichte aansluiting van de verschillende bouwdelen. De Bouwrups, met een kern van onbrandbare Bouwrups steenwol, zorgt voor de perfecte luchtdichte aansluiting. De Bouwrups voorkomt onnodig energieverlies en draagt belangrijk bij aan de reductie van geluidsoverlast. De Bouwrups is maatwerk, voor ieder detail wordt de Bouwrups in de juiste hoeveelheden en op maat gemaakt. 

De Bouwrups: de perfecte aansluitende oplossing.