Links naar interessante sites, artikelen, video's etc.

Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs

Website Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs.

AvEPA

De Associatie van Energie Prestatie Adviesuers (AvEPA) zet zich in voor energiebesparing in gebouwen, de ontwikkeling van het Energie Prestatie Advies en hoogwaardige Energie Prestatie Certificering van gebouwen en woningen.

Antwoord voor bedrijven

Antwoord voor bedrijven maakt informatie van de overheid voor ondernemers beter toegankelijk. U ziet in één oogopslag wat moet, wat mag en wat kan, zoals vergunningen en vereisten, wetten en regels, belastingen en subsidies.

BrandVeilig.com

Naar aanleiding van de brand in Hoofddorp waarbij 13 tussenwoningen zwaar werden beschadigd, hebben WBV Ymere en de Gem. Haarlemmermeer een informatieve video ontwikkeld.

Dakscan

Dakscan is een dochter van Dakwacht en maakt vanuit een vliegtuigje thermografische beelden van daken.

Duurzame warmte voor bestaande woningen

De subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen is voor de particuliere woningbezitter die streeft naar extra wooncomfort zonder extra kosten. Ook investeerders in woningen kunnen subsidie via Duurzame warmte ontvangen.

Energiebesparingsverkenner

De Energiebesparingsverkenner laat u in enkele stappen de energiebesparingsmogelijkheden van een woning zien, en berekent meteen uw financiële voordeel. Dat kan voor individuele woningeigenaren interessant zijn, maar bijvoorbeeld ook voor woningcorporaties of een vereniging van eigenaren.

Energiebewust wonen en werken

KOMPAS Energiebewust wonen en werken is het centrale energiebesparingsprogramma van het ministerie van VROM / Wonen, wijken en integratie voor de gebouwde omgeving. Kompas helpt u als professional bij het behalen van de in convenanten afgesproken energiebesparing en CO2-reductie.

Energieonderzoek Centrum Nederland

ECN richt zich met het energieonderzoek op een duurzame energievoorziening: een veilige, efficiënte, betrouwbare en milieuvriendelijke energievoorziening. In opdracht van overheid en bedrijfsleven ontwikkelt ECN hiervoor kennis en technologieën.

EZ

De website van het ministerie van Economische Zaken.

Meerjarenafspraken

De meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA's) zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.

Meer met Minder

Meer Met Minder is het nationale energiebesparingsprogramma voor de bestaande bouw. De stichting voert het convenant 'Meer Met Minder' uit, dat ministeries, bouwbedrijven, energiebedrijven, installatiebedrijven en woningcorporaties in 2008 met elkaar sloten. Doel is dat in 2020 2,4 miljoen bestaande woningen en andere gebouwen blijvend 30 procent minder energie gebruiken.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

De SDE is voor iedereen die duurzame elektriciteit of gas gaan produceren. Duurzame energie is energie opgewekt uit natuurlijke bronnen als wind, zon en hout. De SDE-regeling stimuleert in 2009 fotovoltaïsche zonnepanelen, windmolens op land, waterkrachtinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties, riool en afvalwaterzuiveringsinstallaties, winning van stortgas en verbranding, vergisting en vergassing van vaste of vloeibare biomassa.

Stichting Energie Prestatie Keur

De Stichting Energie Prestatie Keur is een onafhankelijke organisatie, die het gebruik van energiezuinige, schone en doelmatige verwarmingstoestellen, warmwatertoestellen en andere duurzame-energierelevante installatieproducten, zoals zonne-energie en warmteterugwinapparatuur, stimuleert.

VROM

De website van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.