Disclaimer

Algemeen
Op deze website verstrekken wij informatie over prijzen en producten van Coolag Hamar.

De uniforme voorwaarden voor leveringen en betalingen zijn van toepassing op de door Coolag Hamar geleverde diensten en producten zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en welke op aanvraag aan u worden toegezonden.

Aansprakelijkheid
Hoewel wij grote zorg besteden aan de opmaak en inhoud van onze website, kan het onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.

Privacy voorwaarden
Coolag Hamar respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt. Coolag Hamar stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Copyright
De publicaties op deze website zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Coolag Hamar.