De Bouwrups levert tweeduizend Gevelrupsen® voor groot renovatieproject

In de Wijk Broekhoven in Tilburg wordt momenteel groot onderhoud uitgevoerd aan 165 woningen. Belangrijk onderdeel is de renovatie van alle daken. Omdat besloten werd om het bestaande dakbeschot te handhaven, zagen partijen zich voor grote (isolatie)technische uitdagingen gesteld.

De wijk Broekhoven is gelegen in Tilburg-Zuid en is een typische vooroorlogse arbeidersbuurt. De wijk kenmerkt zich door opvallend veel groen, overal zie je vogels af en aan vliegen. Bij een grootschalig onderhoudsproject rijst altijd de vraag of het niet beter is de boel af te breken en er moderne huizen voor in de plaats te zetten. Gelukkig is niet voor deze optie gekozen en blijft zodoende het unieke karakter van de wijk behouden. Dit hield echter in dat tal van technische problemen dienden te worden opgelost. In dit artikel beperken we ons tot de voorgestelde "Dakoplossingen".

Omschrijving oude situatie (van boven naar beneden)

 • Dakpannen
 • Bitumineus glasvlies
 • Dakbeschot van HWC-plaat, dik 25 mm. waarop HWC-tengels
 • Gordingen

Het dakbeschot loopt tegen de bouwmuur (dikte 220 mm.) aan. In het dak zijn geen dakopeningen aanwezig.

Omschrijving nieuwe situatie van wand- en dakaansluiting

 • Dakpannen (betonnen rode sneldekpannen van Monier)
 • Panlatten
 • Na-isolatie dakelement (met tengels), Opstalan type Renopir
 • Stalen strip over bestaande tengels op HWC-plaat (om gordingen te fixeren)
 • EPS-uitvulling tussen bestaande tengels (op HWC-plaat)
 • Bitumineus glasvlies
 • HWC-plaat, 25 mm. met HWC-tengels (bestaand)
 • Gordingen

Wat overbleef was het aanlsuitdetail ter hoogte van de woningscheidende muren. Met de voorgestelde maatregelen zou het dak meer dan 100 mm. verhoogd worden en dit betekende dat diverse aansluitingen opnieuw moesten worden ontworpen. Zo werden de bestaande loden loketten van de schoorstenen verwijderd en hoger ingeslepen. Ook werden nieuwe zinken dakgoten middels gootbeugels hoger gesitueerd.

De Gevelrups®

In het oorspronkelijke plan had architectenbureau 'De Loods' voorgesteld de bestaande woningscheidende muren op te metselen tot bovenkant nieuwe dakbeschot. Bovendien zou dan op het metselwerk - tussen de panlatten - nog een aparte strook minerale wol met een dikte van 40 mm. moeten worden aangebracht. Dit detail was voorgelegd en goedgekeurd door de Gemeente Tilburg. Tot dat moment waren partijen (nog)niet op de hoogte van het bestaan van de Bouwrups®. In een van de bouwvergaderingen werd het product geïntroduceerd en iedereen was direct enthousiast. Partijen realiseerde zich direct dat met deze 'oplossing' een forse (kosten)besparing kon worden gerealiseerd. Zoals zo vaak met neiuwe nog onbekende producten werden de eisen extra aangescherpt. Zo moest het product natuurlijk voldoen aan de wbdbo-eis van 60 minuten (weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag) en minimaal gelijkwaardig zijn aan het reeds goedgekeurde plan van het doormetselen van de bouwmuur. Besloten werd om Bureau Nieman uit Utrecht in te schakelen om de nieuwe oplossing 'door te rekenen' en te beoordelen op toepasbaarheid. Bureau Nieman is een gespecialiceerd bureau met een enorme expertise op het gebied van brandveiligheid.

Enige citaten uit het rapport:

"In plaats van het opmetselen van de bouwmuur wordt een Gevelrups® voorzien. Deze Gevelrups® wordt met overmaat aangebracht tussen de dakelementen en tussen bouwmuur en panlatten. Tussen de Gevelrups® en de dakpannen wordt nog een tweede 'rups' van steenwol voorzien (de Brandrups®). Deze rups is breder dan de Gevelrups®; deze rups loopt door ter plaatse van de dakelementen (heeft breedte van 600 mm)."

In werkelijkheid heeft ook het dak (HWC en Opstalan PIR elementen) een zekere brandwerendheid. De aanwezige wbdbo is dus groter dan de bijdrage van de Gevelrups® hieraan. Omdat met de Gevelrups® alleen al aan de wbdbo-eis wordt voldaan, is de dakopbouw echter niet in de beoordeling meegenomen. Feitelijk zou je kunnen zeggen dat de wbdbo-eis van 60 minuten met elke willekeurige dakconstructie wordt gerealiseerd, mits sprake is van een dakafwerking met pannen (o.g.) en de Gevelrups® met overmaat is bevestigd.

Conclusie

Het kostbare doormetselen van bouwmuren zoals woningscheidende wanden is met de uitvinding van de Bouwrups® overbodig geworden. Het product kan uiterst eenvoudig in de lopende bouwstroom worden toegepast. De dakdekkers bepalen zelf het tempo en hoeven niet te wachten op een metselaar etc. Bovendien blijft het dak schoon en behoudt iedereen zodoende een goed humeur!

De Bouwrups levert tweeduizend Gevelrupsen® voor groot renovatieproject